COĞRAFİK BİLGİLER

Coğrafya, insanlar ve yer ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir. Coğrafya sözcüğü Yunanca gaia (yer) ve gráphein (yazmak, betimlemek) sözcüklerinden türemiştir.Türkçe' sine Yerçizim bilmi denir ama genel olarak neredeyse hepimizin diline coğrafaya yerleşmiştir.

Coğrafyanın bu değişik yönleri arasındaki etkileşim, onu tanımlama amaçlı olarak kesin çizgilerle bölünmesini zorlaştırır. Coğrafi beceriler, yerler , fizikî, beşerî ve çevre coğrafyası biçiminde bir bölümleme, bunlardan bir veya iki alanın coğrafya eğitiminin çeşitli basamaklarında yer alması, öğrencinin çeşitli alanlar arasındaki ilişkiyi anlamasının engellenmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir.

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara ,komşu ülkelere, ulaşım ağına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konum olarak adlandırılır. Matematik konum ise bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a ve Greenwich ‘e göre konumudur. Bir yerin matematik konumu ifade edilirken en uç noktalar ifade edilir. Örneğin, Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır.

Ülkeler arasında her alanda gelişen ilişkilerde, saat farklılıklarından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla uluslararası saat ayarlamalarına gidilmiştir. Bunun için dünyamız 15°' lik meridyen yayları şeklinde 24 saat dilimine ayrılmıştır. Her saat diliminde de tam ortadan geçen meridyenin yerel saati ortak kabul edilmiştir. Saat dilimlerinde de başlangıç olarak Greenwich'in 7°30' doğusu ile 7°30' batısı kabul edilmiştir.

Kutuplara eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen hayali çembere Ekvator denir. Ekvator yerküreyi Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre olmak üzere iki eşit yarımküreye böler. 90 tanesi Güney, 90 tanesi Kuzey Yarımküre'de olmak üzere toplam 180 tanedirler. İki paralel arasındaki uzaklık her yerde 111 km dir. Paralellerin derecesi kuzey ve güneye doğru artar. Ekvator’la dönenceler arasında kalan paralellere alçak enlemler; dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan enlemlere orta enlemler, kutup daireleri ile kutup noktaları arasında kalan enlemlere ise yüksek enlemler adı verilir.

 
Afrika Kıtası
 
Ağrı Dağları
 
Alp Dağları
 
 
Altay Dağları
 
Amanos Dağları
 
Amazon
 
 
Antartika Kıtası
 
Apenin Dağları
 
Atlas Dağları
 
 
Atlas Okyanusu
 
 
 
Gitara Dair | Sohbete Dair | Randevu Portali | Gitaroloji
Copyright 2009 © Tüm hakları saklıdır.
Hakkı ÜNALDI